Việt Nam đã sản xuất được 11/12 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng quốc gia và hiện đang nghiên cứu sản xuất vaccine 6 trong 1 cùng một số…